دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه امیرکبیر

دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه امیرکبیر

بدون شک یکی از مناسب ترین محیط ها برای استفاده از دستگاه های فروش اتوماتیک، دانشگاه ها می باشد. با توجه به اتوماتیک بودن و عدم دخالت انسان در فروش محصولات مختلف، دستگاه های وندینگ با استقبال بسیار خوبی از سوی دانشجویان مواجه می شوند.

دو دانشگاه برتر ایران در حوزه دانش و تکنولوژی یعنی دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه امیرکبیر اقدام به قراردادن دستگاه های اسپادانا در دانشکده های خود نموده اند که بسیار مورد توجه دانشجویان عزیز این دو دانشگاه قرار گرفته است.