شرکت ایرانسل

شرکت ایرانسل

ایرانسل، irancell

با توجه به نگاه دوست دار تکنولوژی شرکت ایرانسل، مدیران این مجموعه بمنظور برطرف کردن نیازهای پرسنل خود و همچنین جلوگیری از اتلاف زمان پس از ارتباط با شرکت توسعه اندیش اسپادانا اقدام به جایگذاری دستگاه های فروش اتوماتیک در ساختمان اداری خود نمودند.

قرار گرفتن این نوع از دستگاه ها نه تنها موجب زیبایی ظاهری محیط کاری میشود بلکه از خروج پرسنل در ساعات کاری برای برطرف کردن نیاز های خود و در نتیجه بالا رفتن زمان مفید کاری و سود دهی برای مجموعه میشود.